ADD THE SLIDER CODE HERE

piątek, 21 stycznia 2011

Przegląd portfela

Skotan (SKT) Na wykresie widać że wybił się w dół z trójkąta i powinien zatrzymać się na 2,4-2,5. Tam też pojawia się większy popyt. Na chwilę obecną wskaźniki pikują w dół i dopóki nie pojawi się sygnał kupna nie warto inwestować w SKT. Firmę postanowiłem trzymać trochę dłużej, zakładam w średnim terminie wzrosty na giełdzie a firma potrafi w krótkim czasie odrobić straty. Aż do wiosny nie będę miał czasu na częste analizy dlatego zmieniam profil ze spekulanta na inwestora. Istnieje czarny scenariusz że może dojść do dolnego ograniczenia widocznego na wykresie tygodniowym a w przypadku bessy dalszy zjazd w dół. Ale to czarny scenariusz i raczej w to nie wierzę.
Stalexport STX - Firma powolutku pnie się do góry po ostatniej znacznej korekcie.  RSI na tygodniówce pokazuje że przełamaliśmy trend spadkowy i zaczynamy budować coś nowego. Na wykresie widać kanał ale jest to tylko jedna z możliwości. Prognozuje że w średnim terminie możemy osiągnąć co najmniej 1,8 a nawet zachaczyć 2 zł.
IDMSA - tutaj widać wybicie się z klina wzrostowego ale w dół teraz mamy powrót do dolnego ograniczenia. Czy będzie to taki scenariusz czy tylko zmyłka. Ogólnie firma fundamentalnie wygląda dobrze i możemy spróbować użyć inne formacji która narzuca się na wykresie. Być może mieliśmy dołek i firma będzie iść tylko ku górze. RSI został przełamany i dał sygnał kupna co zaznaczyłem na wykresie.MACD pnie się do góry. W ujęciu tygodniowym widać na RSI że możemy być przed nową falą wzrostową.

poniedziałek, 17 stycznia 2011

Obligacje PRIME CAR MANAGEMENT PCM0312 oraz PCM0314

Dzisiaj kilka słów o obligacjach Prime Car Management serii PCM0312 oraz PCM0314

Seria PCM0312:
Nazwa emitenta     PRIME CAR MANAGEMENT
Data autoryzacji    2010-06-01
Data pierwszego notowania    2010-06-01
Data wykupu    2012-03-29
Wartość nominalna    100,00
Wartość emisji    338 500 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji     zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)    10.54
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)     3,26 (stan na 17.01.2011)
Strona www emitenta     www.masterlease.pl

Seria  PCM0314:
Nazwa emitenta     PRIME CAR MANAGEMENT
Data autoryzacji    2010-06-01
Data pierwszego notowania    2010-06-01
Data wykupu    2014-03-29
Wartość nominalna    100,00
Wartość emisji    185 009 100,00
Rodzaj oprocentowania obligacji     zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)    10.54
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)     3,26 (stan na 17.01.2011)
Strona www emitenta     www.masterlease.pl

Tabelka wypłaty odsetek :

Obligacje są zabezpieczone z tym że obligacje serii A mają pierwszeństwo na obligacjami serii B.

W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszam do dokumentu informacyjnego

niedziela, 16 stycznia 2011

Obligacje Organika ORK0312 oraz ORK0712

Tym razem przedstawię obligacje firmy Organika. Na rynku Catalyst dostępne są 2 serie. Poniżej którą przestawię jest notowana jako: ORK0312.

Dane:

Nazwa emitenta     ORGANIKA
Data autoryzacji    2010-09-06
Data pierwszego notowania    2010-09-06
Data wykupu    2012-03-31
Wartość nominalna    1 000,00
Wartość emisji    19 930 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji     stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)    12
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)     6,25 (dane na 16.01.2011)
Strona www emitenta     www.organika.pl

Poniżej tabelka z odsetkami:

Obligacje są oprocentowane według skali roku 365-dniowego.
Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% (dwanaście procent) w skali roku, liczone od wartości
nominalnej Obligacji. Odsetki będą naliczane począwszy od Dnia Emisji (łącznie z tym dniem) do Dnia
Wykupu Obligacji (z wyłączeniem tego dnia).

Obligacje posiadają zabezpieczenie w formie akcji oraz inne dodatkowe zabezpieczenia. Po więcej szczegółów polecam zapoznanie się z dokumentacją strona 20 punkt 4.6


Obligacje ORK0712:

Trochę danych:

Nazwa emitenta     ORGANIKA
Data autoryzacji    2010-10-12
Data pierwszego notowania    2010-10-12
Data wykupu    2012-07-07
Wartość nominalna    1 000,00
Wartość emisji    5 265 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji     stałe
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)    12
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)     3,95 (dane na 16.01.2011)
Strona www emitenta     www.organika.pl

Poniżej tabelka z odsetkami:


Obligacje są oprocentowane według skali roku 365-dniowego.
Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% rocznie.
Oprocentowanie jest liczone od pierwszego dnia rozpoczynającego każdy okres odsetkowy.

Oprocentowanie naliczane będzie w następujących po sobie trzymiesięcznych okresach odsetkowych,
z których pierwszy rozpocznie się w dniu przydziału Obligacji.
Datą ustalenia prawa do otrzymania odsetek za dany Okres Odsetkowy będzie dzień przypadający na 6
(słownie: sześć) dni roboczych przed ostatnim dniem danego Okresu Odsetkowego, zgodnie ze
Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW.

Obligacje są zabezpieczone akcjami firmy.

Po więcej szczegółów zapraszam zapoznać się z dokumentem informacyjnym.

sobota, 15 stycznia 2011

Blog roku 2010


Mimo krótkiego żywota bloga, w którym dzielę się doświadczeniem i wiedzą postanowiłem zgłosić go do konkursu "blog roku 2010". Jeśli uważasz że moja praca w jakiś sposób pomaga Ci i chcesz abym kontynuował pisanie to wyślij sms na numer 7122 o treści B00143. Blog został zaklasyfikowany do działu Moje zainteresowania i pasje (blogi tematyczne)
Dochód z SMSów zostanie przekazany na turnusy rehalibitacyjne dla osób niepełnosprawnych. 
Koszt sms to: 1,23zł Jeśli koszt sms jest za wysoki, w końcu mamy ciężkie czasy i rozumiem to będę bardzo zadowolony jeśli wypowiecie się w komentarzach. Mile będą widziane wasze opinie i sugestie na temat przyszłości bloga. Jakie tematy chcielibyście widzieć na tym blogu w 2011.

piątek, 14 stycznia 2011

Obligacje banku spółdzielczego BRB0425

Dzisiaj zaprezentuję jedne z najwyżej oprocentowanych (7,54) obligacji banku spółdzielczego BS Biała Rawska BRB0425.

Trochę danych:

Nazwa emitenta     BS BIAŁA RAWSKA
Data autoryzacji    2010-10-28
Data pierwszego notowania    2010-10-28
Data wykupu    2025-04-09
Wartość nominalna    1 000,00
Wartość emisji    5 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji     zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)    7.45
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)     20,86 (dane na 14.01.2011)
Strona www emitenta     www.bsbr.pl

Poniżej tabelka z terminami wypłaty odsetek:

Obligatariuszom przysługują odsetki od Obligacji Serii BRA0425 według zmiennej stopy procentowej
równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marŜę 350 pb. w skali roku.

Odsetki będą naliczane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu
Obligacji (łącznie z tym dniem). Odsetki przysługujące Obligatariuszom będą płatne w Dniu Płatności
Odsetek, przypadającym na ostatni dzień danego okresu odsetkowego. JeŜeli Dzień Płatności
Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty odsetek
w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek.

Bardzo istotną informacją jest to, że obligacje nie są zabezpieczone.

Jeśli interesuję Cię więcej informacji to zapraszam do dokumentu informacyjnego banku.

czwartek, 13 stycznia 2011

Obligacje banku spółdzielczego BSP0620

Chciałbym przybliżyć wszystkim rynek obligacji Catalyst. Dlatego zapoczątkuję serię artykułów na temat różnych obligacji. Dzisiaj prezentuję obligację banku spółdzielczego BS Piaseczno.

Trochę informacji:

Nazwa emitenta BS PIASECZNO
Data autoryzacji2010-09-28
Data pierwszego notowania2010-09-28
Data wykupu2020-06-25
Wartość nominalna1 000,00
Wartość emisji5 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)7.15
Odsetki skumulowane (wartość w PLN) 4,51 (dane na 14.01.2011)
Strona www emitenta www.bspiaseczno.plPoniżej tabelka z terminami wypłaty odsetek:

Okresy Odsetkowe wynoszą 6 miesięcy. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej Obligacji.
Odsetki od Obligacji naliczane są od 25 czerwca 2010 roku (z wyłączeniem tego dnia) do Daty
Wykupu (łącznie z tym dniem). Każdy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia
poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu
Odsetkowego (łącznie z tym dniem).
Odsetki są płatne w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, a jeśli dzień ten nie będzie przypadał w Dniu
Roboczym, Emitent zapłaci Odsetki w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po dniu wskazanym
w tabeli.

Jeśli interesuję Cię więcej informacji to zapraszam do dokumentu informacyjnego banku.

PB zapytało analityków

Zastanawiasz się w jakie akcje zainwestować w 2011 roku. Gazeta PB zapytała analityków rynku polskiego na jakie spółki stawiają. W artykule Analitycy wierzą w mniejsze spółki znajdziesz listę spółek w jakie warto inwestować. Znajduję się tam wiele spółek więc warto zainteresować się tymi, które mają największe możliwości wzrostu. Jak to sprawdzić? Dobrym narzędziem jest StockWatch.pl który podaje możliwości wzrostu w procentach. Należy również pamiętać że niektóre branże są w niełasce np deweloperka. Może wydawać się atrakcyjna ale inwestorzy na razie nie grają tam. Oczywiście w tym roku może się to zmienić więc warto śledzić wolumen oraz indeks branżowy.

niedziela, 9 stycznia 2011

Euro leci dalej w dół

Inwestorzy nie wierzą w Euro, być może na wiosnę Portugalia i Hiszpania będą szukać pomocy. Na wykresie Euro Trust ETF FXE widać formację RGR. Więc na wiosnę najprawdopodobniej euro będzie bardzo tanie. Co oznacza że będzie okazja do zakupów. Słabość Euro widać do franka szwajcarskiego co oznacza że wielcy gracze systematycznie pozbywają się EUR w rzecz franka.

Wywnioskować można że trzymanie teraz Euro nie jest najlepszym pomysłem, a inwestorzy nie wierzą w szybką poprawę na naszym kontynencie. Na pewno jak Hiszpania i Portugalia sprzedadzą swoje obligacje to EUR będzie można kupić na krótko, ponieważ sytuacja będzie ustabilizowana na jakiś czas a niska wartość będzie już zdyskontowana. 

Który bank okrada Cię?

Wyborcza w artykule "Poczet najgłupszych prowizji 2010: 40 zł za literkę na piśmie"
opisuję patologię w polskim systemie bankowym jeśli idzie o prowizje. Nazywam to czysty okradaniem bo jak można nazywać prowizją za pobranie kilku słów kilkadziesiąt złotych prowizji. Uważam że polskie banki są pazerne i okradają swoich klientów. Wykorzystują to że klienci nie są mobilni i nie zmieniają kont. Przywiązanie do banku skutkuje wysokimi kosztami. Dlatego sprawdź czy przypadkiem nie przepłacasz za swoje konto. A trzeba przyznać że banki kombinują jak się tylko da.
W komentarzach proszę opisać swoje najgłupsze według was prowizje banków.

wtorek, 4 stycznia 2011

Łatwy pieniądz

Zobaczcie jak Donald tłumaczy co się dzieje z drukowaniem pieniędzy. Czy już odczuwacie na własnej skórze drukowanie pieniędzy? Ceny powoli zaczynają szybować do góry. Czy to początek większej inflacji?

poniedziałek, 3 stycznia 2011

Kupony rabatowe dla czytelników bloga

Od jakiegoś czasu korzystam z portalu Opiekun Inwestora. Posiadam abonament standard, który pomaga zarządzać moimi inwestycjami w fundusze inwestycyjne.

To gotowe strategie pozwalające wreszcie zarabiać zamiast liczyć na szczęście, a dla zainteresowanych także
dodatkowe możliwości monitorowania rynków.

Korzystając z wybranego kuponu otrzymasz 3 miesiące abonamentu gratis. Czyli 15 miesięcy w cenie 12-u.

To kilkanaście groszy dziennie:

1) Abonament Podstawowy na 1 rok. Kupon: MYPKX21412
2) Abonament Standard na 1 rok. Kupon: SYPKX21412
3) Abonament Profesjonalny na 1 rok. Kupon: PYPKX21412

Instrukcję użycia kuponu znajdziesz na stronie:
http://www.opiekuninwestora.pl/kupon

A opis abonamentów na stronie:
http://www.opiekuninwestora.pl/porownanie,907,0.htm


Nic nie ryzykujesz
---------------------------------
Po darmowej rejestracji możesz przez 15 dni bezpłatnie testować portal. A po zakupie abonamentu, zażądać zwrotu pieniędzy, gdyby abonament nie był tym czego oczekujesz.


Czy warto?
---------------------------------
Pomoże lektura kilkustronicowego opracowania.
Uwaga - zawiera kilka zaskakujących mitów inwestowania!

http://www.opiekuninwestora.pl/pdf/opiekun_inwestora_czy_to_dla_mnie.pdf

niedziela, 2 stycznia 2011

Typy na 2011 rok.

Na blogach można spotkać typy akcji na rok 2011. Jedni wróżą wzrosty surowcom a inni dolarom. Poniżej przedstawiam moją listę ciekawych spółek posegregowanych wg sektorów gospodarki. Kolejność jest czysto przypadkowa. Głównym kryterium doboru to ROE.

Energetyka:
PGE
TAURON

Finanse Inne:
MCI
FASTFIN
IDM
Krezus
BBI ZEN (wyjątek w zestawieniu. Inwestowanie pod przyszłe zyski, gdy spółka zakończy swoje inwestycje)


Deweloperzy:
JWConstruction
LCCORP

Handel detaliczny:
Eurocash
eurotel
LPP
Emperia

Handel Hurtowy:
Helio
Stalprofi
Helio
PGF
AVCDATA
INTERCAR
TIM
Telforce
Torfarm


Hotele i restauracje:
Rainbow

Informatyka;
Quamak
Novitus
AssecoBS
Elzab
comarch
ATM
LSISOFT

Media:
k2internet

Przemysł inne:
harper

Przemysl chemiczny:
Synthos
Azoty
Pulawy

Przemysl elektromaszynowy:
Apator
bumech
remak
aplises
introl
cklima
patentus
rafako
essystem
sonel
famur


Przemysl farmaceutyczny:
cormay

Przemysł lekki:
skotan
novita
lzps

Przemys materiałów budowalnych:
selenafm
sniezka
ferro
pozbud

Przemysl metalowy
KGHM
Boryszew
orzelbial
kety
stalprod
alchemia
impexmetal

Przemysl motoryzacyjny:
IZNS
ACE

Przemysl paliwowy:
nwr
bogdanka


Przemysl spożywczy

żywiec
astrata
kernel
wawel
otchmuchow
kruszwica
mieszkao
indykpol
kofola


Tworzywa
:
radpol


Telekomunikacja:
multimedia
mni
hawe


Uslugi inne:
drop
atrem
integer
arteria
impel
arctric
investco
stalexport
eko export

Spekulacja:
BBD, CZP, Midas
Fundusze na platformie mBanku:
Noble Fund Akcji Subfundusz
Noble Fund Africa Subfundusz
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Subfundusz
Noble Fund Global Return Subfundusz
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
Allianz Akcji Plus
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców
PKO FIO Akcji Małych i Średnich Spółek
WIOF African Performance Fund B
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies
HSBC GIF Thai Equity EC (PLN)

Poza tą listą warto nadal interesować się surowcami w szczególności złotem i srebrem. Dopóki nie zakończą się problemy z długami państw dopóty surowce będą w cenie.